Komên Alîkariya xweyî

☰ ##############

Komên Alîkariya xweyî

Gelek Mirov tevlî komên Alîkariya xweyî dıbın. Ev lıser Mijaren jêre gırınge dadekven, xemu alîkariya dıdınhev le bı rasti aliki hin dıbın u aliye dınji u hêzê dıdın hev, halweha jı wan aktîv dıbın u dışxulin.

Xemu kês jıbo gelek sedema tevlî Komên Alîkariya xweyî dıbın:

  • jıbo ev dıxwazin dan û standinê bı Mirovin dın nasbıkın
  • jıbo ev dıxwazin Mirovin dın nasbıkın, ewe waziyeta wana weki even
  • jıbo ev Agahyian dıgêrin
  • jıbo ev dıxwazin Ezmûnê xwe pêşkêşî Mirovin dın bıkın
  • jıbo ev dıxwazin Miroven dın serba Kêşyen u Mesele xwe agehdari bıkın
  • jıbo ev dıxwazin halweha bı Miroven dın rehen gohrtina bıkın
  • jıbo ki gava Kêşya Mizin perçê u pavra bıbê pıçûk dıbe
  • jıbo ki hün dixwazin bı Mirovin dînre, jı dervî Malbata xwe, kar bıkın
  • jıbo hün dıxwazin bı Kêsen dınra bıaxaftın le disa hevdîtini dı Komaneda lı nava wade hebê, le disa alîkariyan xemu bıhevra çêkın.


Hevdîtiniya dı  navbera Komên Alîkariya xweyî herdem u bırêk û pêkin. Le her Komel bı xwe Bıryar dıde serba gelo ewê çı xêbata dıke.  Halweha lı hınek grubada serba Mijaren Hevpeyvîn ê geştîne hev, hınek komên dında hevdîtin jıbo Çalekiya yeheven, anji serba tışten gelemperi u Taybetî ne.

Dema ez Nu tevlî komên Alîkariya xweyî bıbım, wi deme ezê bınerem ko ez têde rehet dıkım an rehetnakım. Halweha ez bixwe bıryarbıdim serba tıştê ko ezê lıser bıpeyevinim anji lı ser tıştê ezê tevlî bıbım, anji tevle nebım.

Le serba tıştê herî gıring dı derbarê komên Alîkariya xweyî dı Bawerî bırembêrî heve, çênabe Mijarê kêsayetî ê ki dı nava koman dê babet dıbin, jıbo wi eger le dervî koman gotgot le disa axaftın bıbe.

Komên Alîkariya xweyî cihê alîkarya Tendûrstî anji Alîkaryen Rêxstinên Civakî nagırin, lê ew karê wan Rêxstına bı hêz dıken u dıkarin hecdesti bıdin.

Komên Alîkariya xweyî’da  aliye Pezîşkan yan Pezîşkên Psîkolojî nayen Rêverber kırine, halweha, lê tevlî welio ew dêftik gıringen jıber jı hindamin xwere Ezmunên nû bı Dêst bıxînen. Le xemu azayen ev Grubaalikariyen serba ev meselen we Rehen Nü jı wera bıbinen.

 

 

Themensuche:
Bitte geben Sie ein Stichwort ein oder suchen Sie über die Themenliste (A-Z).

Aktuelles

Rare Disease Day - Tag der Seltenen Erkrankungen 2018

Rund um den 28. Februar 2018, dem weltweiten Aktionstag für Seltene Erkrankungen (Rare Disease Day),...

read more

„Länger besser leben.“-Kongress Hannover 26.04.2018

Der erste Kongress des "Länger besser leben."-Instituts, einer Kooperation der Universität Bremen und der BKK24, thematisiert die Prävention als vierte Säule im Gesundheitswesen als moderne Gesundheitssicherung auf medizinischer, politischer und ökonomischer Ebene. 
Einladung als PDF

 

Ausschreibung "Hertie-Preis" 2018

Die gemeinnützige Hertie-Stiftung hat den "Hertie-Preis für Engagement und Selbsthilfe" 2018 ausgeschrieben. Bewerbungen werden bis zum 15.03.2018 entgegengenommen.
Zur Hertie-Stiftung

 
^